Formål

Dialog, utveksling og glede over å oppleve forskjellige kulturuttrykk står i sentrum for Global Gathering. Ullensaker vokser med ca 1000 innbyggere i året. Dette er blant landets raskeste i befolkningsvekst. Tilflyttere til kommunen kommer fra mange ulike verdensdeler og land. Alle har noe å tilby fellesskapet i kommunen. I et samfunn i vekst har vi mye å lære av hverandre og dette er en av Ullensakers styrker som samfunn. Dialog, utveksling og glede over oppdagelse av nye kulturer står i sentrum for Global Gathering. Vi ønsker å åpne opp små-samfunnene innad i Ullensaker til et felles møtepunkt gjennom festivalen, samtidig som vi inviterer internasjonale, profesjonelle kunstnere i programmet, side om side med lokale krefter. Ullensaker kommune har et enormt mangfold å by på og dette kan du oppleve og være en del av på festivalen.