Hva er Global Gathering?

Velkommen til Global Gathering Festival! Global Gathering er Romeriksregionens største festival, der kultur og tradisjon fra hele verden møtes. Kom og opplev musikk, dans, visuell kunst, matkultur, workshops, fagprogram og mye mer. Siste uke i august, hvert år, på Jessheim.

Ullensaker vokser med ca. 1000 innbyggere i året og har med det en av de raskeste befolkningsvekstene i landet. Tilflytterne til kommunen kommer fra mange ulike verdensdeler og land. Alle har noe å tilby fellesskapet i kommunen. I et samfunn i vekst har vi mye å lære av hverandre, og dette er en av Ullensakers styrker som samfunn. Dialog, utveksling og glede over oppdagelse og opplevelse av ulike nye kulturuttrykk står i sentrum for Global Gathering. Vi ønsker gjennom festivalen å åpne opp segregerte miljøer innad i Ullensaker og bringe dem sammen i et felles møtepunkt, der vi også inviterer internasjonale, profesjonelle kunstnere til å opptre side om side med lokale krefter. Ullensaker kommune har et enormt mangfold å by på, og dette kan du oppleve og være en del av på festivalen.